ULUDİVAN Serçeşme Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi Kuruluş Bildirgesi

Değerli dostlar, sevgili canlar,
bizi izleyen manifestomuzu dinleyen, tüm kamuoyu;
Hepinizi en içten kalbi duygularımla ve muhabbetle selamlıyorum.

Bugün burada 10 aydır hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğümüz,
tüm yol ehli, ilmi yüce dedelerimizle bir arada bir sonuca geldiğimiz,
Adından ve mensubu bulunmaktan onur duyduğumuz,

ULUDIVAN Serçeşme Alevi Bektaşi DEDELER MECLİSİ’nin
Geldiği bu noktaya kadar, çalışmalarından bahsederek kuruluşunu,
Bugün sizlerin huzurunda kamuoyuna açıklamak istiyorum.

İlan ediyorum,

Çağımızda da bize ev sahipliği yapan bu topraklar,
Bu güzel yurdumuz, Anadolu’muz
Binlerce yıldan beridir birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış,
Birçok olaylara şahitlik yapmıştır

Bu topraklar, türlü kavgaların, türlü mutlulukların arenası olmuştur.
Erdemli savaşlara, onurlu topluluklara ve inançlı insan yığınlarına da yurt olmuştur.

İşte bu topraklar, şimdi yeniden yarınlara umutla hazırlanıyor,
Çoluk Çocuğumuz, Millet ve ulus bilinciyle,
Toplumumuzun sevgiye saygıya ve inancımıza dair doğrularıyla,
Yeni bir oluşumla tarihi yerini alacaktır.

124.000 peygamberden süzülüp gelen,
24 peygamberin mühürlediği Velayet Makamının Varisi,
Hz. Ali ile başlayan Ulu yolun,
Anadolu’yu yurt edinmiş mensupları olarak bizden önce bu toprakları İrşat etmiş atalarımızın, özellikle de tün Anadolu erenlerinin öncüsü,
kendinden önce de bu topraklara gelmiş yüzlerce pirlerin gönüldaşı,
Serçeşmesi, Hünkar Hacı Bektaş Veli ile başlayan
Anadolu Aleviliğine bir göz atacak olursak..

Hacı Bektaşi Veli’nin Anadolu’ya Gelişi.

Çağ, ortaçağ’dır,
Dünya tarihinin bütün kötülüklerini yapısında toplamış,
İnsanlık dışı bir örneğini daha yaşamaktaydı.
Bu kötülüklere paralel olarak onüçüncü yüz yıl Anadolu’su, bir boşluğun içindedir.
Bir kargaşanın, bir karanlığın içindedir.
Doğudan Moğol akınları,
Batıdan haçlı seferleri,
Selçukluların çürümüş ve yıkılmakta olan son dönemleri.
Toplumun yaşadığı kavram kargaşası ve
iktidar kavgalarının çokluğu halkı şaşkına çevirmiştir.
Kararlılık diye birşey kalmamıştır.
Bir kopukluk, bir parçalanma ve bir kuşku sarmıştır halkı.
Yarın ne olacak korkusuydu bu.!
Cahil ve bağnaz insan yığınlarının kültür tahripleri,
halkın kime inanacağı şaşkınlığı ve halktan baskıyla alınan vergiler,
sömürüden de öte insanları köleliğe itmişti.
İşte günümüzde örneğini yaşadığımız gibi,
Korku doğan her günde,
Yenilen her ekmekte,
Her canın her yürek atışında bir gölgedir artık.

İşte 1200-1300 yılları Anadolu’da böyledir.

Zaman bir şeylere gebedir.
Bir kurtarıcı, tanrısal bir güç beklemektedir halk.
Anadolu, elbette boş değildir.
Bu topraklar en umutsuz günlerinde bile nice kurtarıcılar doğurmuştur.
Bir aydınlığın ışınları fışkırmıştır yöreye,
Horasandan gelen bir güneşin ışınları parıldar,
Suluca Karahöyüğün kayalıklarında.
Kızıl Bir Gül, Ak Bir Güvercin’dir O;
Bütün güvencesiyle,
kuşkuları atıp bozuk birdüzenin içine yalın bir gövde gibi girer,
Hacı Bektaş Veli ANADOLU’da.
Arkasında vurucu bir ordusu,
Kervanında tükenmez hâzineleri yoktur.
Ne bileklerinde zorbalık,
ne kafasında karışık kavramlar,
nede yüreğinde kinlerin karanlığı vardır.
Dayanağında imparatorluk, beylik ve büyük zenginliklerin kalıtımı da yoktur.
Ancak bir gurbetçi, yolunu arayan biryabancı gibidir.
Hacı Bektaşi Veli ANADOLU’DA.
O bozuk düzeni değiştirmeyi,
Dinde ve sosyal yapıda devrimleri amaçlarken,
İnsan sevgisinin aydınlığı ile yapılı bir yürek ve
gerçekçi bir kafadan yana başka hiçbir silaha sahip değildir…
İşte 21. Yüzyılda Hünkarın Anadolu’ya gelişindeki bu ideallerle Yol’a çıkmış olan bizler, ULUDİVAN-SERÇEŞME
ALEVİ BEKTAŞİ DEDELER MECLİSİNİN
kuruluşunu ilan etmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız.

ALEVİLİK,
Alevilik, İslam’dır.
İslam’ın özüdür.
Muhammet Ali’nin aydınlık yoludur.
Yaşanılır bir dünya yaratmaktır.
Barıştır, sevgidir, kardeşliktir, iyiliktir, güzelliktir.
“Hakk-Muhammed-Ali” yolunun,
“Kırklar Meclisi’nde” olgunlaştığı ve Oniki
İmamlarla devam eden; İmam Cafer-i
Sadık’ın akıl ölçüsünü rehber olarak alan,
Horasan erenlerinin himmetleriyle Anadolu’ya
gelen Hazret-i Pîr, Hünkar Hacı Bektaş Veli ile
Anadolu’yu irşad eden tüm Seyyid Ocaklarımızın himmetleriyle
ibadetlerimizde ulu ozanlarımızın
gülbank ve nefesleriyle hayat bulan inancın adıdır.
Alevilik İnancı; hayatın amacını
insanın ham ervahlıktan çıkararak insan-ı
kâmil olup özüne dönmek olarak tanımlar.
Bunun için de; Mürşid, Pir ve Rehber
huzurunda ikrar verilerek, Vahdet-i vücut
düsturuyla donatılmış, Dört Kapı Kırk Makam
aşamasından geçilir.

İnancımızın uygulandığı mekân
CEM EVİ’dir.

Gerçek farz, Allah’a muhabbettir,
Hakk yolunda, aşk ateşiyle yananlar bir daha yanmazlar

———————-

Hak yolunda aşığın ayağı yüzüdür.
Bizim semahımız ilahi bir aşktır.
Hakk’a gönül gözünle bakıştır,
Özünü ver ki yüreğinde akan sele,
Vahdet-i Vücut, ervahını yakmıştır.

———————-

Erenlerin Yol’u Bir’dir. İkilik olmamıştır.
Yol’da Bir’dir; Sürekte Bir’dir.

———————-

Bulunduğun mekanı pak et, kazandığın lokmayı hak et.

———————-

Çalışmadan kazananlar, hak etmeden geçinenler bizden değildir.

———————-

Hakka, dizinle değil özünle bağlan,

———————-

Gönüldeki hakikat meyvesi, marifet suyu ile yeşerir.

———————-

Onun içindir ki, İnsan
yüreği ile, kafasını halka adamış olandır!

*********

(YOL BİR SÜREK BİNBİR)
YOLUMUZ

Yönetici Pir, Yol Bir, Sürek Binbir.

Hakk-Muhammed-Ali yolu’dur.
Kudreti, Hakk-û tealâ’dır.
Başlangıcı, kâl-ü bela’dır, yani, ezel’dir.
Kitabı, Kur’an’dır. Herkes anladığı dilde okur.
Önderi, Muhammed Mustafa’dır.
Müsahibi, Aliyel Mürteza’dır.
Erkanı, Deşti-Kerbela’dır.
Şekil ve biçimi, nur’dır.
Kâbesi, insanın cemali’dir.
Anayasası, Rızaşehri metni’dir.
Parlementosu, Kırklar meclisi’dir.
İbadeti, ayin-i cem’dir. Herkes anladığı dilde uygular.
Halk mahkemesi, Dar-ı Mansur’dır.
Şurası, ehlibeyt’tir.
Ordusu, yol erenleri’dir,
Kelamı, muhabbet’tir.
Hâzinesi, gülbank-deyiş-nefes’tir.
Zakiri, aşıkları’dır.
Semahları, ilahi bir aşk’tır.
Okulu, dergah’tır.
Öğretmeni, mürşit’tir.
Bekçisi, seyitleri’dir.
Hizmetgahı, derviş’tir.
Hakk-Sofrası, rıza lokması’dır.
Şerbeti, yas’tır.
Ağısı, sabrı-destur’dır.
Nefreti, sevgi ’dir,
Anahtarı, ikrar’dır,
Hedefi, sırrı hakikat’tır.
Gayesi, Hakka yürümek, Kırklara karışmaktır.
Temsilcileri; Evlad-ı Resul Seyyid Ocaklarıdır.

Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi Kuruluş Bildirgesi

Vakitler Hayır olsun, Hayırlar ihya olsun.!
Şerler Def olsun, Münafıklar mat olsun.!
Hak Muhammed Ali Hünkar Hacı Bektaş’i Veli yâr ve yardımcımız olsun..
Ulu Bir Yola çıktık,
Biz tellallız pazar başımız Ali’dir.
Pirimiz Üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli ‘dir,
Şiar ‘ı mız Hak Muhammed Ali Hünkar Hacı Bektaşi Veli’dir
Bu yola giren talip İlim Şehri, Siratül-müstakim, İlim şehri’nin Kapısı, Ebu Talip bin Ali’ül Mürteza’ya başvurması gerekir.
İlkemiz; Dört Kapı, Kırk Makam, 360 Menzil 1001 Duraktan geçip Hakka ulaşması gerekir.
Pir Mürşit Dede Rehber Talip edep ve erkanla ikrar verip musahip tutup yola bağlanması gerekir.
Alevi öğretisi, (Dört Kapı, Kırk Makam, 12 hizmet, en önemlisi de, insani kâmil, vahdet’i vücut, düsturuna), tabi ve önce, Hakk Muhamnet Ali Erkan-ı Adabına sahip olmaktır ve teslim olmaktır.!

Hacı Bektaş Veli buyurur ki,
“Yol gönülden uludur, gönül kalsın yol kalmasın.!”

Yine bir sözü,
“Belimden inen değil, yolumu süren evla’dır ve uludur, der.!”

1. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi toplumsal uzlaşma için yola çıkmıştır. Hiçbir kurum ve kuruluş altında hiçbir kurum ve kuruluşa karşı kurulmamış evvelden beri görüşen Dede Baba Anaların bir araya gelip tanış olması daha fazla birbiriyle teşviki mesai yapması amacıyla kurulan Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi zaman içerisinde birlikte birşeyler yapmayı düşünmesi doğaldır.
Bundan kimse rahatsız olmasın bize karşımı diye düşünmesin ve aksine sevinsin. Dernekler ve Vakıflar’ı Ocak temelli kendi gönderecekleri temsilcilerle birleştirecek barıştıracak bir araya getirecek bir iyi niyeti önüne koymuş üst bir kurul üst bir meclis modern adıyla federasyon yahut konfederasyon olmayı amaçlayan bir ara bulucu meclis olacaktır.

2. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, Dedeleri Anaları Babaları Yol Erenlerini bir vakıf bir dernek altında toplamak için değil her bireyin hizmet ettiği vakıf dernekte hizmetini yürütürken kendi vakıf ve derneğini temsil edeceği bir üst kurul bir meclis olarak ocak temelli bir kurumlaşmadır.

3. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi kurumlaşmanın yıkıcı değil, yapıcı ve faydalı olacağını düşünerek her kurumun birbirine destek olmasını önerir.

4. Kurumlar, kuruluşlar, ocaklar, dergahlar veya topluluklar, gerçekten Alevi Bektaşi kurum veya kuruluşları ise yeni kurulan bir kuruma onlar, asla haset etmezler.

5. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, ne dernek vakıf ve ocaklarla uğraşır, ne de onlar hakkında olumsuz sözler üretir. Alevilerin kurumlaşması, bir olması, iri olması, diri olması için yola çıkmıştır.

6. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, hiçbir kurum kuruluş dernek vakıf ya da ocağa karşı kurulmuş bir kuruluş değil aksine ocaklar dernekler ve vakıflar arası toplumsal uzlaşmayı sağlamak için kurulmuştur.

7. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, hiç bir kurum ve kuruluşun iç işleyişine müdahale etmeden özgün yapılarını koruyarak asgari müştereklerde birleşmeyi hedef edinir.

8. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisinin asgari müşterekler Hak Muhammed Ali yolunda iki büyük emanet olan Kuran ve Ehlibeyttir.

9. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, Laik Demokratik Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine, Atatürk ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlı, Türkiye Cumhuriyetindeki tüm yurttaşlarla bütün içinde daha güçlü bir ülke yaratmayı amaç edinir.

10. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, bir araya gelmiş Dedeler Meclisine gönül vermiş Dedelerle Babalarla Analarla yani Yol Evlatları ile aklı başında bilimle uğraşmayı hedef edinir.

11. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, özgür iradeli olan kişilerden kurulmuş, ondan bundan yada şundan etkilenen insanlarla yol alamaz yol almaz.

12. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisimize davet ettiğiniz her bir dedemizin anamızın babamızın özgür iradesi ilmi ahlakıyla geldiğini düşünüyoruz insanlar yarın gittiği yolu çiğniyorsa, zaten bizim dergâhımıza o tür insan yakışmaz. Bu dergâha koca Yunus gibi doğru odun getiren Pir gerek.

13. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, Alevi toplumunun yalnız kurumlaşmak değil birlikte sorunlara çare üreterek ekonomik demokratik bir takım hakların alınması için bir araya gelmiş toplumun haklarını her düzeyde temsil etmek için kurulmuştur.

14. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, hiç bir kurumun çalışmalarını, kendilerine karşı yapıldığını düşünmez.

15. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, Alevi toplumu içinde Dernek Vakıf en önemlisi Ocaklar arası husumet anlaşmazlık ya da sürtüşmeleri Ocakların rızası ile kendi seçip gönderdiği 3 kişilik temsilcilerden oluşan Yüksek Dedeler Şurası marifeti ile toplum önünde değil Dar Divanında çözer.

16. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, Alevi yol ve erkânını, Alevi Ocaklarımızın ellerinde bulunan eski el yazması eserleri Alevi toplumuna ulaştırmak için Eğitim Komisyonu kurarak Dede ve Taliplerin yol dili ile bütün müşküllerini çözer. Günümüz diliyle sorun, problem ve merak edilen konular hakkında yolun emrettiği bütün bilgileri, oluşturulacak Dedelerden ve Akademisyenlerden oluşan Eğitim Komisyonu eliyle çözümler üretir.

17. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, Alevi İkrar verme ve Müsahip olma olgunluğuna erişmiş tüm gençlerin (Pir-Talip) yol ve erkan üzerine yetiştirilmesi için eğitimler verilmesini amaç edinir.

18. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi bünyesinde bulunan Dedeler Babalar Anaların ilmine güveniyor ve herkese tavsiyesi ilmine, kişiliğine ve temsil ettiği, seyyidi saadet soyuna saygı ile insanları çağırması ve Yol düşkünü insanlarla yol yürümemesidir.

19. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisine göre, Alevi inancında bulunan 7 Ulu Ozanın deyiş ve Nefesleri Kur’an Ayetleri içermektedir. Bu eserlerin sözlerinin değiştirilmemesine ve korunmasına itina edecektir.

20. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, Çocuklarımızın inancımıza göre, bulundukları çağa göre yetiştirilmelerine ortam sağlayacak, çizgi film kitap ve belgeseller hazırlanmasına önayak olacak, Gençlerimizin yetiştirilmelerine önem verecektir.

21. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, Alevi inancının siyasete alet edilmesine, bünyesi içinde bulunan hiçbir kişinin siyasete karışmasına asla müsaade etmeyecektir.

22. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, Yapılmakta olan 48 Perşembe Cem’lerimize özen gösterilerek Alevi inancımız hakkında her hafta değişen konularda eğitimler verilmesine önem verecektir.

23. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, İkrar Erkan’ının uygulanmasına özen gösterecek, hiçbir dedenin İkrarsız dede’lik görevi yapmasına müsamaha göstermeyecektir.

24. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, Düşkünlük müessesesinin hayata geçirilmesini sağlayacak, İnancımıza ve yaşantımıza aykırı tutum ve davranışlarda bulunanlar için Düşkünlük Sisteminin uygulanmasını sağlayacaktır.

25. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, Alevi inancı adına açılan dernek ve vakıf yöneticilerinin Alevi inancına mensup İkrarlı Taliplerden seçilmesini, Gençlerinde görev almalarını tavsiye etmektedir.

26. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisinin amacı, dernek vakıf ya da benzeri kuruluşlar kurmak değildir. Meclisimiz, tüm kurumlar üstü bir kuruluştur.

27. “Eşit yurttaşlık” ve “eşit muamele” Anayasa ve kanunlarda tanınıp kabul edilen iki önemli kavram olmakla beraber, Alevi inancına mensup insanlarımız, tatbikatta yeterli şekilde karşılık görememektedir. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisimiz, AİHM’nin aleviler hakkında almış olduğu kararların uygulanmasında takipçisi olacaktır.

28. Alevi Bektaşi Dedeler Meclisimiz, “Dincilik ve Irkçılık” yapılmasına müsamaha göstermeyecektir. Alevi inancında, “İnsanlar arasında din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmamak ve tüm insanların inançlarına hoşgörüyle bakmak” kuralı vardır.

Alevi Bektaşi Kurumlar Yol eri ise asildirler.
(Asil azmaz, bal kokmaz. Kokarsa yağ, kaymak kokar, aslı ayrandır.!)

Dört kapı, Kırk makam, Oniki hizmet
DÜSTÛRU İLE ULUDİVAN

Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, Ardından da anlaşılacağı gibi Alevi inanç ve öğretisinin, bu zamana kadar uygulanamamış tüm yanlarını hayata geçirmede, bu konuda hizmetler sunan ve inançlarını yaşamada zorluklar çeken tüm alevi inançlı canların hizmetinde dayanışmada bulunmak ve onların yanıbaşında olacaktır.
Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi, Alevi inancı, tüm kurallarını özünden hiç saptırmadan ve temel prensiplerine uygun bir biçimde, yaşatılmasında ve Uygulanmasında 21. yüz yılın çağdaş ve modern değerleriyle bütünleştirme ve buluşturmada, gerçek bir öncü rol oynayan iddialı bir kurum olacaktır. İşte bu nedenlerdendir ki,

Günümüzün koşullarıyla bütünleşmeyi, bilim ve aklı çağdaş normlarla donatarak Alevi öğretisindeki geçmişten geleceği bütünleştirmek ve çağa uyarlamak, Bu çalışmaları konseylerde görev alacak yöneticiler birlikte geniş bir tartışmayla, alınacak kararlardan sonra hayat geçirmektir.

Ulu Divan Serçeşme
Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi
GENEL YÖNETİM KURULU adına

Mehmet Özgür Ersan
Başkan Vekili ve Sözcüsü

Ulu Divan Serçeşme
Alevi Bektaşi Dedeler Meclisi
Genel Yönetim Kurulu

Dedeler Yüksek Şurası

Abdulvahit Ulusoy
Remzi Özbalı
Mehmet Demirtaş
Tahir Küçükdoğan
Muzaffer Şenocak

Genel Başkanlar

M.Fuat Doğan
Hasan Güvenç

Genel Başkan Vekili ve Sözcüsü

M.Özgür Ersan

Genel Başkan Yardımcıları

Ali İmran Sabiroğlu
Naki Evsen
Ozan Çölçayır

Genel Sekreter

Volkan Topçu

Genel Sayman

Arif Ersan

Dört Kapı

Ali Kemal Altun Hukuk Bölümü
Ali Eren Yıldız Psikoloji ve Toplum İlişkileri
Cafer KOYUN Alevî Bektaşi Edep ve Erkanı
Hasan Bektaş Alevî Bektaşi Kültür-Sanat Edebiyatı

Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) Şurası

Dr.Işılay Erdoğan
Nurten Karahan
Sultan Turhan
Nazik Balaban

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.