MAHŞER YERİNDE EHLİ BEYTTEN ŞEFAHAT

Bismillah Bismi Şah Allah Allah

İnsanların kendi azaları, yani vücut organları mahşer yerinde kendi sahibinin yaptığı iyi ve kötü işlere şahitlik yapacaktır. Fusılet suresi 19-24 ayet; ameli salih kullar, Ehlibeyt dostları sorguya çekildiklerinde Ehlibeyt o canlara yardım ve şefaat edecektir. Kafirlere gelince onların dilleri tutulacak, kulakları sağır, gözleri kör olacak ve onlar kendilerini savunma fırsatı bulamadan cehenneme fırlatılacaklardır.
(Mürselat suresi 34 – 40 ayet)
.
Yanlış yolda olan kafirler, kendi kendilerine öfkelenip, kızacaklar fakat Allah´ın onlara olan öfkesinin yanında onların öfkesi bir hardal tanesi kadar kalacaktır.
(Münin suresı 10. ayet)
.
Mününler ise Allah´ın yardımlarına, Ehlibeyt´in şefaatine nail olduklarından dolayı sevinç içinde yakınlarını müjdelemeye koşarlar. Çünkü onlara Allah mükafat olarak rahmetle cen- netini müjdelemiştir.
.
Bu dünyadan göçerken bizler, biz insanlar Azrail´den ameline göre muamele görerek can verecegiz (Enfal surei 50. ayet).
Allah dostlarına, bizzat Allah kendisi yardım edecektir (insan suresi10-11. ayet). Çünkü Allah´ı ve Ehlibeyt´i dost edinenler Allah´ın sevgisini önceden kazananlardır.
(Hadid suresi 12.ayet)
.
Allah sizi hesaba çekeceği konusun da önceden dünya da yaşarken sizi uyarmıştı. İşte o an geldi, bir araya toplanın amelinize göre sonucunuzu bekleyin. Bu dehşet ve korku içinde beklemenin ne kadar zor olacağını bilmezmiydiniz. (Rum suresi 25.ayet)
.
İnsanlar mahşer yerinde korku ve panik içinde koşuşup dehşete kapılarak herkes başı telaşına düşecektir.
(Kaf surei 44.ayet)
.
İnsanları hesaba çekmek için gök gürültüsünden bin kat daha şiddetli bir seda ile bir araya toplanmaları emir olunacak. Bu çağırışın şiddetinden insanlar yaprak gibi titreyerek hesabın ne kadar çetin geçeceğinin farkına varacaklar.
(Kam suresi 6.ayet).
.
Hesap vermekten kaçma şansları olmayacak (Taha suresi 108. ayet).
İnsanlar korkudan yere çivilenmiş gibi, korku içinde bekleyecekler (meariç suresi 43. ayet).
.
Onlar ki; Allah´ın Kur´an´nına, emirlerine uymazlardı. Peygamber´leri yalanlardılar, Allah´ın ahır zaman Peygamber´i Muhammed Mustafa´yı (s.a.v.) ve onun Ehlibeyt´ini katledenler ile onlarla bir olanlar önceden uyarılmıştılar. Dünyadayken bu hesap gününü hiç mi hiç hesaba katmamışlardı. Şimdi işte bak yaptıkları zalimliklerinden dolayı Allah´ın azabı onları sardı. Onlar kendi kendilerine lanet ediyorlar ki; keşke biz bu yanlışı yapmasaydık, kendi nefsimize uyup şeytani hislerimize kapılmasaydık demeleri kendi sonlarını hiç mi hiç değiştirmeyecektir.
(Kamer suresi ,8.ayet)
.
Kafir İnsanlar korku, dehşet ve panik içinde bozguna uğramış cehennem köpekleri gibi koşuşurlarken; Cenabı Hakk Teala´dan iman sahiplerine hoş bir nida gelecektir: “Ey inanan iman sahipleri; siz korkmayın, sizlere bir musibet ulaşmayacaktır. Sizler dünyadayken hem Allah´ın dostu hem de dostlarının dostuydunuz. Ben Gadir Hum´da Habibim ahır zaman Peygamber´im Hz. Muhammed Mustafa´m (s.a.v.) vasıtasıyla sizlere iki emanet bırak- mıştım; biri Kur´an-ı Azimi şanım, biride kendi Kudret nurumdan yarattığım Ehlibeyt´imi sizlere emanet etmiştim. Sizler benim kutsal emanetime sahip çıktınız, onlarla hüzünlendiniz, onlarla ağladınız, onlarla güldünüz. Allah azim ve kadirdir, işte bende burda sizlerin dostuyum. Dost, dosttan korkmaz.
(Şura suresi 23. ayet – Maide suresi 67,68.ayet) diyecektir
.
İman sahiplerinin de, kafirlerin de hesap vermek için bölükler halinde bir araya gelmekten başka seçenekleri olmayacaktır. (Nebe suresi 18. ayet)
.
Hz. İsrafil tarafından SÜR üfürülünce, insanlar mezarlarından çıkarılarak fırtınalar misali savrulup bir yere toplanınca eyvahlar olsun bizlere, biz bu başımıza gelecekleri önceden Peygamber´lerden duymuştuk fakat inanmamıştık. Şimdi yalanladığımız Peygamber´ler den nasıl şefaat bekleyebiliriz diye kendilerini lanetleyecekler. Onlar Allah´ın aşaladığı, yüzleri kara, zillet zalimlerindendirler.
(Yasin suresi 51,52.ayet).
.
Allah onları lanet ve elemli bir azap ile azaplandıracaktır. Mahşer yerinde Allah´ın ve onun aziz Ehlibeyt düşmanlarına, Allah öyle elemli bir azap hazırlamıştır ki; onlar bunu hiç beklemiyorlardı. Onların suratları lanetlenmiş, gözlerinin ışıkları söndürülmüş, boyunlarına lanet halkaları takılmış, korku içinde beklemekten başka çareleri yoktur. Onların ebedi kalacakları yer cehennemin derinlikleridir, onlar Cenabı Hakk Teala tarafından aşağılan- mışlardır.
(Gasıye suresi 2. ayet ve Abese suresi 40-42. ayet)
.
Dünyadayken kibirlenen ve büyüklenenler ve Allah´ı inkara kalkışanların ve Allah´ın Ehlibeyt´ine düşmanlık edenlerin vay hallerine. Düştükleri cehennem çukurlarında nasıl da debeleşip boçalayıp dururlar. Onların yüzlerinin lanetle boyanışını bir görseler en yakınları dahi onlardan nasılda kaçarlar. Allah onlara cehennemi son durak olarak tahsis eyledi.
(Zummer suresi 60. ayet)
.
Allah´tan ve Allah´ın sevdiklerinden yüz çevirenlerin sonu varya işte budur.
Allah´ın gönderdiği Peygamber´leri inkara kalkanlar, Allah´ın kelamını insanlara anlatmak için gayret eden alimleri alaya alanlar, Allah´ı zikretmek için insanlara çağrıda bulununca türlü bahaneler ile Allah´ın kelamından kaçanlar ve Hakk´ı unutanlar da mahşer yerinde Allah tarafından unutulacaklar. (Tah suresi 124-126. ayet)
.
Mahşer yerinde herkes başı telaşına düşecek, oğul babadan, kız anadan kaçacak. Herkes panik, dehşet ve korku içinde kendi kaderlerine terk edilişinden korkacaklar.
(İnfitar suresi 17-19. Ayet)
.
O gök ve yerin çatladığı an; gök mü yarıldı diye herkes panik ve dehşet içinde birbirinden kaçacaklar.
(Abes suresi 33-37. ayet)
.
Mahşer yerinde kimse soyunun mezar taşı ile övünme şansına sahip degildir. Çünkü herkes kendi ameli ve amel defteri ile yargılanacaktır. O gün en çok sevinen ve kazananlar Allah´ın ve onun aziz pak ve temiz Ehlibeyt´ine sarılıp ve tutunanlar olacaktır. Kurtuluşa erişeceklerde onlardır. Onların eli Ehlibeyt´in elinde olacaktır. Allah´ın sevmedikleri kişilerse Hz. Ehlibeyt´e zulüm eden kişilerdir, onlar var ya onlar cehenneme yuvarlanırlarken millet dehşetten dillerini yutacaklar. Cehennemin ateşi onları sarıp kuçaklayacaktır. (Meric suresi 10-15. Ayet)
.
Dünyadaki yaptıklarından pişman olanlar, ne kadar pişmanlık duysada faydası olmayacaktır. O gün meleklerin şahit olarak dinlenmesi, cehennemin getirilip mizam terazisinin kurulması ve insanların korku içinde bekleyişi.
(Feci suresi 21-26. ayet)
.
Bir hardal tanesi kadarda olsa ne işlemişseniz, o amel defterlerinizde melekler tarafından tutanak tutulmuştur.
(Lokman suresi 16. Ayet ve zelzele suresi 6-8. ayet)
.
Allah´ın ve onun kutsal Ehlibeyt´inin dostlarını, melekler mahşer yerinde karşılıyarak, Allah´ın selamını onlara ileterek; ´sizler korkmayın, sizler Allah´ın ve onun Ehlibeyt´inin dostlarısınız. Allah´da, Allah´ın Eylibeyt´i de sizlerin dostlarınızdır, dost dosta bugünlerde yardım etmelidir, bizler de siz dostlarımıza yardım edeceğiz´ derler.
(Hakka suresi 18-24 ayetleri)
.
Yukarıda genellikle belirttiğimiz bütün konuları toplayıp, vicdan mahkememizde bir muhasebe yaparak, şimdiden kendinizi bu sonuca göre hazırlamamız lazım. Sonuç şudur; biz bu dünyaya bir misafir misali geldik ve bir misafir misali gideceğiz. Misafir olduğumuz bu dünya da Cenabı Hakk bizleri bir çok konularda sınava tabi tutmuştur, tutacaktır.
.
Cenabı Hakk bizlere Kur´an ayetinde: “Biz sizleri dünya da başı boş hayvanlar gibi dolaşasınız diye yaratmadık” böyle demiyor mu? Demek ki biz hayvanlardan üstünlüğümüzü veya farklılığımızı ortaya koymalıyız.
Yarın varınca Hakk divanına, Hakk Teala bize demeyecek mi: “Yediğin, içtiğin senin olsun, gel bakalım buraya!. Neler yaptın? Benim sana tertemiz emanet verdiğim ruhunu ak mı getirdin, yoksa kara mı? Benim dostlarıma dostmu oldun, yoksa düşman mı? Benim düşmanlarıma düşman mı oldun yoksa dost mu? Benim kara dediğime ak, ak dediğime kara dedin ise; işte ulu divanda elimden çekeceğin var” diye.
.
Cenabı Hakk bizleri milyonlarca defa uyarmasına rağmen, malesef durumun vahammeti ortada.Hak ile Aşk ile hüü

Abdal Yesari

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.