Hünkar Hacı Bektaşi Veli ve İki Kadıncık Ana

İlki İdris Hoca ile Kutlu Melek’in kızı Fatma Nuriye’dir. Hünkar Hacı Bektaşi Veli Kadıncık Ana -Fatma Nuriye ile evlenmiştir.

IIkinci Kadıncık Ana ise Hünkar Hacı Bektaş Veli’ yi Güvercin donunda Anadoluya gelirken Gözcü Karaca Ahmet’in topladığı Urum Erenlerinin meclisinde selamlayan Seyyid Nurettin Kızı Fatma Bacı ile de evlenip. Çocukları Şadi, Mahmut ve Seyyit Ali Kızıldeli Sultandır.

Baciyani Rum un başında olan Seyyid Nurettin Kızı Fatma Baci ya da Hatun Ana adıyla bilinmektedir.

Hacı Bektaş Veli’ye sormuşlar;
-Kadincık Ana eşin mi?
Bektaşi yanıtlamış:
-Eşim değil “Eşitim”..

Hünkar Pirin eşi’de Erdir Aşk ile…

Rum 30: Sen gerçek dinin ta kendisi olan İnsan’a yüzünü dön zira Allah’ın yaratış fıtratında kadın ve erkek için, hiç bir farklılık yoktur, ayrım yapmamak işte gerçek din budur.
Kura’n nı azimünşan bunu böyle söylüyor Hak ile canlar.
Kadınla erkek eşit degil diyen Münafık olan insanlar
beli olsun işte en güzel yanıt.”

”Bizim Nazarımızda, Kadın Erkek farkı yok.
NoksanLık da,eksikLikte., senin görüşLerinde.”
Hacı Bektaş-i Veli

Hünkar Hacı Bektaşi Veli Seyyid Nurettin’in kızı Fatma Bacı ile Baciyan ı Rum üzerinde etkinlik kurmuştur.( Aşık Paşazade’nin Hatun Ana diye tariflediği Gözcü Karaca Ahmet ile Rum Erenlerin meclisinde Güvercin Donunda gelen Hünkar Hacı Bektaşi Veli ‘ye selam veren Kadıncık Ana Fatma Bacı -Hatun Ana Bacıyanı Rumun Anadolu Bacılarının başı idi.

Hacı Bektaş Velî, İdris Hoca ile karısı Kutlu Melek’in
misafiri olarak bir süre evlerinde kalır ve ibâdetle meşgul olmaya başlar. Sulucakarahöyük’te, Hünkâr Hacı Bektaş Velî’nin kısa zamanda müridleri çoğalır. Gördükleri kerâmetler, ona bağlanmak istemeyen âsi
ve inatçı mizaçtaki insanları bile yumuşatır.( Hünkar Hacı Bektaşi Veli Velayetnamesi Abdülbaki Gölpınarlı sayfa 18)

Velayetname ise Fatma Bacı ( Kadıncık Ana) ise Seyyid Nurettinin kızı olandır.

Hünkar Hacı Bektaş Veli, Horasan’dan Rum ülkesini (Anadolu’yu)aydınlatmak için gönderildi. Hünkar, Rum ülkesine yaklaşınca mana aleminden, Rum erenlerine, “Essalamün aleyküm Rum’daki erenler ve kardeşler” diye selam verdi. Bu sırada Rum ülkesinde, elli yedi bin
Rum ereni, sohbette, meclisteydi. Rum’un gözcüsü de Karaca Ahmed’di.

Hünkar’ın selam verdiği, Fatıma Bacı’ya malum oldu. Bu kadın,Sivrihisar’da, Seyyid Nureddin’in kızıydı, henüz evlenmemişti, Meclisteki erenlere yemek pişirmedeydi. Karaca Ahmed de Seyyid Nureddin’in müridiydi. Fatıma Bacı, ayağa kalkıp Hünkar’ın bulunduğutarafa döndü, elini göğsüne koydu, üç kere “Aleykümesselam” dedi,
yerine oturdu. Meclistekiler, bu hali görünce,”Kimin selamını aldın”dediler. Fatıma Bacı, “Rum ülkesine bir er geliyor, siz erenlere selam verdi, onun selamını alıyoruz” dedi. Erenler dediler ki: “O, Rum
ülkesine (Anadolu’ya) gelirse ülkeyi alır, halkı kendisine muhib eder, artık Rum’da bize oyun kalmaz. Bir şey yapalım da Rum ülkesine sokmayalım.” Bazısı “Kanat kanata gerelim, arş altında Sidre’ye dek yolu keselim, Rum’a giremesin” dedi. Hepsi bu tedbiri uygun buldu,
vilayet kanatlarını birbirine çattılar, yol bağladılar. Hacı Bektaş Veli, Rum sınırına varınca yolun bağlanmış olduğunu gördü, “Bismillah ve billah” dedi, vilayetle bir sıçradı, ulu arşın tavanına yetişti.Melekler, elifi tac ile karşıladılar. “Merhaba, safa geldin ey Peygamberlerin evladı Hacı Bektaş Veli” dediler. Hünkar, ordan bir
güvercin şekline girdi, uçarak doğruca Sulucakarahöyük’e indi, bir taşın üstüne kondu. Mübarek ayakları, hamura gömülür gibi taşa
gömüldü.

Hünkar Hacı Bektaşi Veli Eşi Fatma Nuriye Idris Hoca ve Kutlu Melek kızı mı ? Yoksa Seyyid Nurettin Kızı Fatma Bacı mıdır?

Hünkar Hacı Bektaşi Veli Hakkında başka bir velayetnameye göre ise Hünkar Hacı Bektaş Veli ‘nin iki evlilik yaptığı ‘ iki hatin aldığı’ bilgi vardır.

‘ Bilesiz kim Hünkar iki hatun aldı. Dünyalık Seyyid Nureddin kızı Fatıma Ana’dandur. Habib Emircem ( Şadi), Hızır Lale ( Seyyid Ali Sultan Kızıldeli), Seyyid Mahmut, Hatem ve Sakine evlatlarıdır. Mahmud baliğ olmadan dünyadan göçti. Hünkar ardından nice gün mahzun oldı.

Idris Hoca kızı Nuriye Ana ahretlik idi. Badehu Hünkar’ ın ulu dergahında iki post durır. Mücerret postu, dünyaluk görmemiş, pak ve arıdır. Müteehhil postı, evlenür, dünyaya nesiller getirür. Bileler kim ikiside hakdürür. Maada bileler kim anın hizmetin idenler nicedür.( Baki Yaşa Altınok Hacı Bektaş Veli Hakkında Yazılmış Bir Menakıbname ve Bu Menakıbnamede Belirtilen Anadoludaki Alevi Ocakları s.7)

Böylece iki velayetname birbirini tamamlıyor. Hünkar Hacı Bektaş Veli evlenmemiş tezi çürüyor onun yerine hatta iki kere evlendiği birisi dünyalık ikincisi ahiretlik evliliği olarak birinciden yani Seyyid Nurettin’in kızından çocukları olduğu boylece netleşmiş oluyor.

Zaten temel eseri Erkan olarak Makalat eserinde en eski nüshasında bile Nikah Kıymak ibaresi 4 Kapı 40 Makam içerisinde Şeriat Kapısının makamları arasında bulunmaktadır. Kendisinin taliplerine önerdiğini Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin yapmadığı fikri çelişkili gözükmektedir. Doğal olarak kişisel tekamülü tamamlamakta nikah kıymak bir merhale diyen bir Pirin kendisini evlenmemesi söz konusu olamaz. Böylece Hünkar Hacı Bektaşi Veli ‘nin Seyyid Nureddin Kızı Fatma Bacı ile evlendiği Mahmut Habib (Şadi) ve Hızır Lale diye erkek çocukları olduğu soyunun burdan türeyerek Çelebilerin bugüne kadar devam ettiği artık kesin kanıtlarla netleşmiştir. Burun kanı sembolik bir ifade olarak geçtiği açıktır.

Aşk ile Hu

Mehmet Özgür Ersan Dede Yesari Abdal Çelebi

1)Hünkar Hacı Bektaşi Veli Velayetnamesi Abdülbaki Gölpınarlı sayfa 18
2)Baki Yaşa Altınok Hacı Bektaş Veli Hakkında Yazılmış Bir Menakıbname ve Bu Menakıbnamede Belirtilen Anadoludaki Alevi Ocakları s.7

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.