Hünkar Hacı Bektaşi Veli ve Anadolu Selçuklu


Velayetnameden aldığımız bilgiye göre Hünkar Hacı Bektaşi Veli Anadolu Selçuklu Sultani Alaeddin Keykubat üzerinde daha çokta vezir ve paşalar üzerinde müthiş bir etkisi vardı.
Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat 1237 yılında vefat ettiğinde Hünkar Hacı Bektaş Veli 28 yaşında  daha çok gençken bile Baba Ilyas Horasaninin halifesi idi. 
Alaeddin Keykubat Moğollar önünden kaçan Kızılbaş ve Bektaşi topluluklarca seviliyordu. Çünkü onlara toprak açmış yurtluk vermiş yaylak ve kışlaklar tahsis etmişti  
” Padişahla vezirler ve beyler, Hünkar’in kerametleriyle Tatar Padişahını ve askerini Müslüman ettiğini öğrenince Hünkar’ a muhip oldular, nezirler(kurbanlar) göndermeye başladılar. Selim Han Gazi oğlu Kılınçarslan’in oğlu Keyhüsrev’in oğlu Alaeddin zor bir işe sataştı mı Hünkar ‘a adam gönderir halini bildirirdi; Hünkar, ne derse onu yapardı. Bu sayede Alaeddin’in kuvveti arttı,” ( Hünkar Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi Abdülbaki Gölpınarlı s.43-44)
Alaeddin Keykubat zamanında Türkmenlerle devlet arasında bir anlaşmazlık kaydedilmezken onun  ölümünden sonra oğlu Gıyaseddin Keyhusrev zamanında durumlar tersine dönmüş daha üç geçmeden Alaeddin Keykubat üzerinde 1240 yılında Babai Türkmen Ayaklanması çıkmıştır.
Moğollarla işbirliği yapmaya başlayan Anadolu Selçukluya karşı Türkmenler karşı çıkmış ve   ayaklanma bastırılsa da devlet zayıflamış 1243 de Kösedağ Savaşıyla Moğolların eline geçmiştir.
Aşk ile 
Mehmet Özgür Ersan Dede Yesari Abdal Çelebi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.