Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Gözcü Karaca Ahmet Sultan


Saltuknameden örnek:


Acem[2] ‘de bir kişi vardı. Adına Karaca Ahmet derlerdi. Gürbüz bir kişi idi. Duydu ki: Bektaş Rum’a gelmiş. ‘Gidip görelim nasıl bir er imiş’ dedi. Bir aslana binip yılanı da kamçı yapıp eline aldı.Dervişlerini yanına katıp yürüdü.


Bektaş duydu ki; Ahmet bir aslana binmiş geliyor. Tekkesinin bir duvarını yarıp, o duvara bindi. Ahmet’e karşı yürüdü. Ahmet bu durumu görünce, Bektaş’a hayran kaldı. Bu Karaca Ahmet ki, tüm cinlere hüküm ederdi. Çünkü Sultan Süleyman’ın seccadesinde oturuyordu. Bütün cinler onu severdi.


Bektaş ise Hz. İbrahim in seccadesinde oturuyordu melekler ona bağlıydı. Karaca Ahmet hatasını anlayıp aslandan indi, yılanı da yere attı. Bektaş’ın elini öptü. Bektaş da onun gözlerini öptü. Ahmet bir kaç gün misafir kaldıktan sonra izin alıp gitti.


Karaca Ahmet Sultan’ın Türkistan’dan Anadolu’ya gelen Alp erenlerden olduğunu XIII – XIV. Yüzyıllarda yaşadığını kaynaklar belirtmektedir.

O yıllarda Anadolu’ya yerleşmiş olan Hünkar Hacı Bektaş Veli ile buluştuğu O’nun yakınları olan; Abdal Musa Sultan, Geyikli Baba, Barak Baba, Karadonlu Can Baba, Kızıl Deli Sultan, Sarı Saltuk Sultan, Kolu Açık Hacim Sultan, Taptuk Emre gibi birçok Anadolu ereni ile tanıştığı, birlikte Cem ettiği Anadolu’yu irşat etmek içinde yapılan görev bölümüne katıldığı anlaşılmaktadır.


Karaca Ahmet Sultan’ın Hacı Bektaş Veli’nin yanında dervişlik hizmeti yaptığı, O’nun tarafından yetiştirildiği Alevilikte 12 Hizmetten biri olan “Gözcü” lük görevinin bizzat Pir Hacı Bektaş Veli tarafından verildiği o günden beri kendisinin “Gözcü Karaca Ahmet Sultan”diye anıldığını, bugün Alevi cemlerindeki “Gözcülük hizmetinin hala O’nun ismi ile yapıldığını kaydetmektedir.
Hacı Bektaş Veli Vilayetnamesinda Hacı Bektaş Veli’nin Karaca Ahmet Sultan’a ; “Karaca’m, Karaca’m… bir yerde mekanın olsun, kırk yerde çerağın yansın…!” dediği yazılıdır. Buradan anlaşılan; O’nun bir yerde yerleşip oturması ama sayısız yerde çerağının yanması çevresini aydınlatması, çevresindeki insanları irşat etmesidir.

Karaca Ahmet Sultan’ın Anadolu’da yedi yerde mekânının olduğu yani yatırının olduğunu da tarihi ile ilgili yazılanlardan öğreniyoruz.


Bunlar;Manisa, Aydın, Afyon, Sivrihisar ve İstanbul’dur. Manisa’daki; Akhisar/ Karaköy’de,.Eşme’deki, Karaca Ahmet Köyü’nde, ayrıca Manisa/ Horoz Köyü’nde dir. Ayrıca Eşme’deki Karaca Ahmet Köyü’nde annesi Sultan Ana’nında mezarı olduğu biliniyor. Karaca Ahmet Sultan’ın adı Manisa ve Afyonkarahisar’ın fetihlerinde de geçiyor.

Mehmet Özgür Ersan Dede Yesari Abdal Çelebi


Kaynak :
1) Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi Can Yayınları
2) R. Yörükoğlu, Okunacak En Büyük Kitap İnsandır, Alev
Yayınları, Beşinci Basım, Nisan 1995
3) Doç. DR. Bedri Noyan, Bektaşilik Alevilik Nedir? Ankara 1987
4) Celalettin Ulusoy, Hacı Bektaş Veli ve Alevi Bektaşi Yolu,
5) Hacı Bektaş 1980
6) Baki Öz, Alevilik İle İlgili Osmanlı Belgeleri, Can Yayınları,
Birinci Baskı, Ekim 1995
7) İsmail Kaygusuz, Görmediğim Tanrıya Tapmam, Su Yayınları, İstanbul 2000
8) Ahmet Refik, 16. Asırda Rafızilik ve Bektaşilik, Muallim Ahmet
Halit Kitaphanesi, İstanbul 1932
9) Çetin Yetkin, Türk Halk Hareketleri ve Devrimler, Milliyet
Yayınları, İstanbul 198
10) Sarı Saltuk Saltukname Can Yayınları
11) Mehmet Özgür Ersan Anadolu’nun Devrimci İsyanları Tilki Kitapev

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.