Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Dut Ağacı

Hacı Bektaş Velî’nin gösterdiği kerametlerde yer alan kutsallık kazanan bir ağaç, dut ağacıdır: Velayetname’de Hacı Bektaş Velî’nin Hoca Ahmet Yesevi’nin izniyle Anadolu’ya gelişini anlatan bir bölüm vardır: Hacı Bektaş Velî, Ahmet Yesevi’den Anadolu’ya gitmek için izin alarak güneş doğmadan yola çıkar. Orada Türkistan erenleri ise meydanda bir ateş yakmıştır. O erenlerden biri yanan ateşten ucu yanmış bir odunu alarak Anadolu’ya fırlatır: “Anadolu’daki erenler ve gerçek (erler) bu eğsiyi (odunu) tutsunlar, Türkistan erenlerinin toplanıp Anadolu’ya er
gönderdikleri (Anadolu’daki) erenlere de malum olsun” der.

Rivayete göre fırlatılan ucu yanmış bir dut ağacıdır. Bu fırlatılan ucu yanmış dut ağacını Konya’da Emir Cem Sultan’ın halifesi Hâka Ahmet Sultan o eğsiyi tutarak ve Hacı Bektaş Dergâhının önüne diker. Bu dikilen ağaç Allah’ın da yardımıyla kısa zamanda büyür. Yine rivayete göre o zamandan beri bu ağacın yukarı ucu yanıktır (Duran, 2007: 165-166).

“…Rûmdan yana azm idüp revâne oldı meğer kim zikr itdügümüz gibi ol erenler nazarında od yakmışlardı anun eğsisinden ol erenlerin birisi bir eğsi aldı Rûm canibinden yana atup eyitdi Rûmda olan erenler ve girçekler bu dutalar Türkistan erenleri meclis olup Rûma er gönderdükleri erenlere dahi ma’lûm ola didi rivayetdür ol atılan eğsi tut ağacıydı Konya’da Hâka Ahmed Sultân kim Emir Cem Sultânun halifesüdür icâzet inâbeti verilmiş veysîlerden ol eğsiyi tutup Hazret-i Hünkârun âsitânesi önüne dike kodı hemân-dem bi-kudret-i Hudâ kök salup bitdi şimdi hâlâ yukaru ucında yanuğı mu’ayyen görinür çün kim Hazret-i Hünkâr Hâce
Ahmed Yesevî izniyle Türkistan’dan kalkup Rum mülkine azmeyledi Hacc niyetine Ka’betu’llaha müteveccih…. (Duran, 2007:165-166)

Mehmet Özgür Ersan Dede
Yesari Abdal Çelebi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.