Alevilerde 12 Hizmet vardır. Birde mihman postu vardır. Şöyle Alevilikte misafirlik kutsaldır. Onun için derler ki misafir mihmandır. Mihman Ali’dir –Hızır’dır. Peygamberin Miraç dönüşü uğradığı kırklara Hızı r da misafir olarak girmiştir. Hazreti Hasan’la Hüseyin bir bayram panayır gününde elbise istemeleri neticesinde Hızır ikisine de elbise getirmiştir. Hızır başka topluluklarda başka dinlerde de vardır. Örneğin Sümerlerde Hızır (Gıdır) yani yer Tanrısı’dır. Bilare Gılgamışta Tanrı, Kral, Umut ve İmdattın sahibidir. Kurtartıcı yardım edendir.
Türk mitolojisinde (bilga) diye geçer. Diltacın ismiyle anılır. Yani horte beyaz yüzlü delikanlı ve aksakallı diye geçer. Alevi mitolojisinde horte kamer zahirle batın arasındaki Kamil iki insandır. Bilare mitoloji Muhammed ve Ali olarak tanımlar. Yani Nübüvvet ve Velayetin birliğini vurgular. Bir şekilde Türk anlayışı ile İslam yorumu tarzıdır.
Muhiddin Arabi bir eserinde Allah Âdemi kendi kudretiyle destekledi o kudret dört büyük harfiyle ifade eder. Hz. Adem’in Ruhaniyetinde, Şit’in cevherinde,Hudun iliminde,Nuh’un İmanında safiyet,Nur,Bilim ve Aşk Hurufilikten Aleviliğe geçmiştir.28 Harfle anlatılan varlık bütünlüğüne bu dört harf eklenerek 32’ye çıkmıştır.32’i insanı Kamili rumuzdur.Onun için Hak Kuran da buyrulduğu gibi İblise Adem’e secde etmesini istedi. Bu vasıflar Hızır vasfı’dır.
Hızır ruhu Kudüs’te hayat bulan dört vasıfın oluşması ile Hakkı ve Hakikati seçme vasıfına ulaşmaktır. Bu nübüvvet velayet birliği içinde sunulan bütün nebilerin birliğinde Veli’lerin hikmetinde zuhur bulmuştur. Buna delil olarak Kuran velagat keramet Âdeme kerem kıldı. Adem insanların seçilmişidir.Nübüvvet sülalesi böylece Alemlere üstün kılınmıştır.Nübüvvetten saklı olan velayet Hz. Ali sıfatı ile zahirini yani esmanın müsamasını yaşamıştır. Onun için biz aleviler batında Hızır’dır, zahirde Ali’dir deriz ve inanırız.
Hıristiyan mitolojisine dönersek 13/14 Şubat sevgi günleridir. Yani diğer adı ile müjdedir. Bir anlatıma göre bugün Abdal Musa dergâhının bulunduğu yerde Hz. İsa ile Hızır Aleyi selam buluşmuşlar ve Hz. İsa, Hızır da aldığı müjde ile şunu aktarmıştır. İncille ilya veya elya min ova deşdinde,kendinden kurban verecek o insanlığın en büyük kurbanıdır.”Bütün rahmet kapıları onunla açılacaktır,”dediği buyrukta ki isim Kerbela da Hz. Hüseyin ve Ali’i bildirmektir. Bundan dolayı Aleviler Ehlibeyti Nuh’un gemisine benzetirler ve kaptanı Ali’dir.Taifesi tevellah ehlidir. İnancı içinde Ehlibeytten tarikat (yol) almaktadırlar.sıtratıl Müstakim denir ve Ehlibeyt soyundan pir tutmaktır. Buna delil olarak Hz.Resullah Ali tüm peygamberlerle sır idi, benimle beyan aşikâr oldu demiştir.
Biz Aleviler Hızır günlerinde üç gün oruç tutarız, ibadet ederiz. Birinci günü Hızır’ın ruhaniyetine, ikinci gün Hz. Muhammed’in kemaletine, üçüncü günü Hz. Ali’nin velayetine iman ve itikat içinde amel ve ibadet ederiz.Birinci gün,Hızır şöhreti olarak türbe ziyaretleri,kabir ziyaretleri yapılır.Miskin,yetim,esir,yaşlıların,hastaların ziyaretine gidilir, hal hatır sorulur. İkinci günü,Hz.Muhammed’den kalan sünnetüllah ile musahipler ziyaret edilir.Dostluk kapısı,kirvelik kapısını ziyaret ederiz.Bununla tövbe makamına erişmeyi murat ederiz.Üçüncü günü, Hızır’ı Ali biliriz,Ali’ye İkrar ederiz.Hakka secdemizi bildiririz.Büyük bir aşkınlıkla benliğimizi silerek her şey odur ondan gayri yoktur. Böylece Hz. Ali’nin Ebu turap sıfatına erişiriz. Hakka talip oluruz. Yola yolcu oluruz.
Pirimiz Hz. İmam Hüseyin’dir
Rehberimiz Hz. Ali’dir.
Mürşidimiz Hz. Muhammed Mustafa’dır.
Erenler birliğinde cana can, dosta dost, bütün yarenlere yar oluruz. Hızır’da ki amelimiz bundan ibarettir. Kurbanımız, Orucumuz, Hizmetlerimiz, secdelerimiz yüce Ruhaniyete yani Hızır’a adamış, oluruz, şahı velayete on iki İmama, Pir Hünkâr Veli’ye sıdkı bütün ile bağlanmış oluruz. Bu Erkan süreç içinde Manevi ve beşeri bütün müşküllerimizi hakkın darında aşk ile Mansur gibi tasdik ederiz. Biricik Muradımız olan hakkın Cemali, pir cemali ve Evliya kemalinde nasip isteriz. Böylece aynı zamanda bugünler içinde kırdığımız kalplerden, gönüllerden, gözyaşlarının ve bütün insanlığın hasretinin ortağı oluruz. Yani la mevcuda illallah deriz. Demek ki Hızır da ki Alevi ameli bütün İslami ahlakının tasavvuf yorumu içinde bir kulluk vecibesini tamamlamaktır. Hızır dan maksut ve Murad müjde edilene tabi olmaktır. Rıdvan meleğinin Muhammed’e getirdiği mesajla la feta ilah Ali la Seyfe illa Zülfikar sırrına masar olmaktır. Bir diğer deyimle Hızır aleyhi selamın döne döne gelen Haydar’ı kerrar olduğuna kalp gözü ile müşade kılmaktır.

Allah Hızır aşkına tutulan oruçları verilen lokmaları kabul eylesin. Hızır Cümlemizin kılavuzu olsun.

Ali Mazarı zattır. Masarı sıfattır.
Hü gerçeğin demine Hü
Hü gerçekler devranına Hü

Uğrum sıra giden, boz atlı Hızır
Ayrılık derdinin dermanı nedir?
Şu iki âleme olmuşsun nazır
Ayrılık derdinin dermanı nedir?
PİR SULTAN


Zeynal ŞAHAN Dede
Nurtepe cemevi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.