Hayber Kalesi Cengi


Ali’m de Fazlı’ya hem kefil oldu
Ali’m Hayber kalesine varınca
Hasan Hüseyin’i irehin verdi
Ali’m Hayber Kalesine varınca
Ali’m mancınığa bindi zağladı
Kemend attı belini de bağladı
Yere göğe bir zelzele eyledi
Ali’m Hayber Kalesine varınca
Ali’m kendi kendin havaya attı
Havada üç saat akılsız yattı
Yere göğe bir zelzele yarattı
Ali’m Hayber Kalesine varınca
Ali’m dize kadar çamura battı
Hint de Muhammed’in carına yetti
Yüz seksen binlik gürzü havaya attı
Ali’m Hayber Kalesine varınca
Onların bir pehlivanı var idi
Kalenin kapısın bekler dururdu
Kesti kellesini şapka vurundu
Ali’m Hayber Kalesine varınca
Ali’m ol dem hemen içeri geçti
Kafir bağrına vesvese düştü
İncil yürümedi uruhban şaştı
Ali’m Hayber Kalesine varınca
İncili ol dem yere koydular
Ne var ne yok deyü sual sordular
Muhammed’i seven kalksın dediler
Ali’m Hayber Kalesine varınca
Ali’m ol demde ayağa durdu
Kafirler Ali’den kırk sual sordu
Ali’m kırkının da manasın verdi
Ali’m Hayber Kalesine varınca
Ali’m kafirlerden bir sual sordu
Kafir bilemedi dayandı durdu
Ol zaman kafirler Müslüman oldu
Ali’m Hayber Kalesine varınca
Yüz seksen bin kafiri sünnet etti
Doksan bin akçayı aldı pay etti
Din Hak dini deyü din telkin etti
Ali’m Hayber Kalesine varınca
Kafirler oturmuş kalesin över
Gün bir yandan doğar bir yandan döner
Nisan yağmurları üstüne yağar
Ali’m Hayber Kalesine varınca
Kul Himmet de ol zamanlar var idi
Kalenin kapısı çınlar gök idi
Ali’nin alnında Zühre göründü
Ali’m Hayber Kalesine varınca


Kul Himmet

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.