Ebul Vefa Kürt olduğu Lokman Perende’nin Sünni olduğu yalanını kim oraya atmıştır? Hoca Ahmet Yesevi’nin sünni Nakşibendidir iddiası doğru mudur ?

Ebul Vefa Seyyittir. Üstelik Torunu Lokman Perende’dir. Hoca Ahmet Yesevi’nin postuna oturan Hünkar Hacı Bektaş Veli”yi yetiştiren kişidir. Lokman Perende üstelik Seyit Temiz (Ağuiçen) in Ve Seyyit Mahmut (Hayrani) Dedesi nasıl sünni olabilir ? Ne Kürt’tür ne de Nakşibendidir. Bunu yayan Osmanlı Sarayına yanaşıp Babai İsyanından Dedesi Baba İlyas’ında bulunmadığı iddia eden Aşık Paşazade’nin Damadı Seyyit Velati’dir.Aynı yanılgı ile günümüz yazarları Fuat Köprülü ye dayanarak Hoca Ahmet Yesevi’nin Nakşibendi olduğunu iddia ederler.

Oysa Fuat Köprülü önce onu Nakşibendi olarak yazdığı halde sonradan durumu sonraki eserlerinde düzeltmişlerdir. Bu konuda şöyle denmektedir:” Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar’ı yazarken, gerek Ahmet Yesevi’nin sufiyane şahsiyetini, gerek Yesevi Tarikatının hüviyetini tamamiyle Nakşibendi kaynaklarının gösterdiği şekilde tasvir etmiştim.

Halbuki Babai, Haydari, Bektaşi ananelerinin Ahmet Yesevi hakkındaki rivayetleri, şüphesiz, tarihi hakikata daha yakındır. İlk Mutasavvıfların neşrinden sonra Bektaşiliğin menşeyleri hakkında yaptığım araştırmalar ve elde ettiğim yeni vesikalar, bana bu hususta kati bir kanaat vermiştir.” (Ķöprülü 2004)

Mehmet Fuat Köprülü açıkça daha sonra bulduğu belgelerle Hoca Ahmet Yesevi sünni Nakşibendidir diye üretilen söylenceyi çürüten ifadelerde bulunuyor.

Kısacası ne Ebul Vefa Kürt ve Sünni ne de Hoca Ahmet Yesevi ve Lokman Perende Nakşibendidir.Kızılbaşların Piri Şah İsmail Hatayi’nin büyük büyük Dedesi Seyit Sadrettin Musa Lokman Perende’nin mezarını yaptırmıştır.Gölpınarlı’ya göre Lokman Perende’nin ‘Safevilerin türbelerinin bulunduğu yerdedir.

Onun mezarı 1334-1392 yılları arasında yaşamış İshak oğlu Sadrettin Musa tarafından yaptırılmıştır.” ( İz Bırakan Erenler ve Ocakları Veli Saltık Kuloğlu Matbaa 2.Baskı Ankara s.33)

Aşk ile

Mehmet Özgür Ersan Dede / Abdal Yesari Çelebi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.