HIZIR ORUCU Nedir ve Nasıl Tutulur ?


Hızır orucu ne zaman tutulacak 2021 sorusunun yanıtı belli oldu.
Hızır Orucu 2021 bu yıl 9-10-11 Şubat 2021 tarihleri arasında tutulacak.
Hızır orucu 3 gün sürecek. 11 Şubat 2021 Cem yürütülecek.


Ya Allah Ya Hu
Bismişah Allah Allah

Sevgili Canlar Hızır Orucu şöyle hesaplanır. Oruç mutlaka Şubat ayında tutulur.Ikincisi Şubatın ikinci haftası ve perşembe günü Cem yapılacak şekilde yapılır. Ayrıca Baba hesabına göre de şubat ayına girilmesi gerekir.
Yani bu durumda aşağıdaki tarih kesin tarihtir. 9-10-11 Şubat 2021’dir.
Bu üç gün tutanlar için 7 gün tutacaklar 5 Şubatta başlayacak.
Aşk ı muhabbetlerimle


HIZIR ORUCU NEDİR?

Nuh Peygamber’in gemisi fırtınaya tutulmuş, halk
feryat edip Yetiş ya Hızır, Bizi Kurtar diyerek dua etmişler. Allah
tarafından duaları kabul olunur ve fırtına diner. İşte o zaman yüce
Allah’a şükür orucu olarak 3 gün oruç adanmışlar. Bu oruç o günden, bu
güne kadar önemini hiç kaybetmeden tutula gelmiştir ki, yüce Allah
insanların dar günlerinde yardımcısı ve gözcüsü olsun. Hızır orucu
eski (Rumi) takvime göre 31 Ocak-2 Şubat arası 3 gün tutulurdu.


HZ. HIZIR İNANCI


Tasavvufçulara göre Hz. Musa zahir ilmini, Hz. Hızır
da Batın ilmini (Hakikat) temsil eder. Dört kapının son halkası
hakikattir. Hz. Hızır Allah tarafından sunulup, kalbe yerleştirilen
Ledün İlmini Hz. Musa’ya vermekle ona mürşitlik etmiştir.
Ledün İlmi: Tanrısal gizleri ve gerçekleri kavramaya çalıştığı bilgidir.
Hz. Musa, peygamber olmasına rağmen, Allah dostu olan bir kul olan
Hızır’ın bildiklerini bilmiyordu. Burada ilmi sınırsız olduğu,
bilinmeyen çok şeyin varlığı ispatlanıyor.


HIZIR ORUCUNUN ALEVI BEKTAŞİ TOPLUMUNDA


Bir gün Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin (Allah ın selamı onlara olsun)
hastalandılar. Anneleri Hz.Fatima(s.a) Hz.Muhammedin (s.a.a)yanına gidip durumu anlattı. Hz.Muhammed Cebrailin vahyi ile
kızı Hz.Fatimaya, kendisinin ve eşi olan Hz.Ali nin üç gün Allah rızası için oruç adamalarını söyledi.
Hz.Ali ve Hz.Fatima ile yardımcıları Fıdda da üç gün oruç adak ettiler. Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin efendilerimiz iyileşince
orucu tutmaya başladılar. İlk gün iftar edecekleri vakit kapıya bir yoksul geldi ve acım dedi. Hz.Ali benim payıma düşeni ona verin dedi.
Bunun üzerine Hz.Fatima, Hz.Hasan, Hz.Hüseyin ve Fıddadapaylarını gelen yoksula verdiler. Iftarlarını sadece suyla açtılar.
İkinci günün akşamı yine iftar vakti geldiğinde bu defa kapıyabir yetim geldi. Aynı şekilde hepsi birşey yemeden sofrayı olduğu gibi gelen yetime verdiler. Üçüncü günü ise iftar vaktibir esir geldi. Ve bu günde hepsi yemeklerini gelen esire verdiler.
Böylece üç gün adak orucunu sadece suyla açtılar.
Ve bunun üzerine Kuranı Kerimin şu ayetleri peygambere geldi.
Adaklarını yerine getirir onlar ve şerri, her yanı saran, kaplayan günden korkarlar * Ve ona ihtiyaçları olduğu haldeyemeklerini yoksula ve yetime ve esire verirler, onları doyururlar * Sizi, ancak Allah rızası için doyurmadayız ve sizden istemeyiz ne bir karşılık, ne bir şükür *
Şüphe yok ki biz, suratları astıran, azabı pek şiddetli olan gün, Rabbimizden korkarız * Derken Allah da korumuştur onları, bugünün şerrinden ve yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine bir sevinçtir, vermiştir * Dehr(İnsan süresi 7-11
Rivayetlerde o üç gün gelen zatların Hz.Cebrail, Hz.Mikail veHz.İsrafil olduğu geçer. Yüce Rabbimiz bu vasıtayla Ehli Beytin üstünlük dercesini insanlara hatırlatmak ister.
Biz Alevilerde ise kapıya gelen o şahsın Hızır (a.s) olduğu bilinir. Ve bu yüzden bunu Hızır orucu olarak adlandırmışız.
Üç gün Allah rızası için bizde oruç tutarız .


İnsan Suresi ve Hızır Orucu

İnsan Suresi yani Dehr Ehlibeyte inmiştir. Mazlumların Şah-ı Hz. Ali kitabımızda 300 ayetin ayrıntı ile açıkladık bu ayetlerden İnsan Süresi 8,9,10 Ayetleri çok açıkça kendi ihtiyaçları olduğu halde hiçbir karşılık beklemeden yetime, yoksula ve esire yardım eden Ehlibeytin yüceliğini anlatır. Kuranı Azimi Şan da Hak Teala Dehr üzerine yemin ederek Ehlibeytin Fatiha Süresinde net belirttiği gibi Hidayete Ermişler olarak tarif edilenler olduğu gibi bir çok ayet net bir şekilde Ehlibeyt için nüzul etmiştir.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. (Yedirdikleri kimselere şöyle derler: ) “Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkarız.” [Kur’an-ı Kerim, İnsân 8-10]


Ehli Sünnet kaynağına göre;

Bu ayetlerin nüzulune sebep olan kıssa ise şöyledir:
Bir gün Hz. Hasan ile Hüseyin rahatsızlanırlar. Hz. Ali, Hz. Fatıma ile evlerinin azadlı kölesi Kamber ile Hasan Hüseyin’in iyileşmeleri için üç gün oruç tutmayı adak ederler ve mübarek çocukları iyileşir. Oruç sonrası evde yiyecekleri bulunmadığından Hz. Ali bir komşusundan arpa ödünç alır ve Hz. Fatıma ilk gün bu arpanın üçte biri ile beş ekmek pişirir. O akşam gelen bir fakire bu ekmekleri verirler. İkinci gün kalan arpanın yarısından pişirir onu da kapıya gelen bir yetime verirler. Üçüncü gün ise kalan arpadan pişirilen ekmekleri kapıya gelip dilenen bir savaş esirine verirler. Böylece kendileri hiçbir şey yemeyip yoksula, yetime ve savaş esirine yedirdiklerinden dolayı haklarında bu ayetler nazil olur. (Bkz. Üsdü’l-Gàbe, 5: 530-531; Tefsir-i Kebir, 30: 224.)


Alevi kaynağına göre;

İbni Abbas şöyle nakleder:
Birgün İmam Hasan ve İmam Huseyn hastalanır. İmam Ali (as iyileşmeleri halinde üç gün oruç adak eder. Derken İmam Hasan ve İmam Huseyn (as) iyileşirler; fakat yiyecek bir şeyleri yoktur. İmam Ali (as) Hayberli bir Yahudi olan Simon’dan borç olarak üç ölçek arpa unu alır.
Hz. Fatıma (sa) bir ölçeği öğütür; ondan beş yuvarlak ekmek pişirir ve iftar etmek üzere önlerine koyar. Bu sırada kapıya bir fakir gelir:
“Esselamu aleykum ey Muhammed (sav’in Ehlibeyti! Ben fakir bir insanım, bana bir şeyler yedirin ki Allah size cennet sofrasından yedirsin” der. Bunun üzerine su ve ekmekten başka yiyecek bulunmayan sofradan herkes iftarlık ekmeğini fakire verir, kendileri sadece su içerek iftar ve sahur ederler.
Ertesi gün tekrar oruç tutarlar; Hz. Fatıma (sa) bir ölçeği daha öğütür. Akşam olunca önlerine ekmek ve su koyup iftar etmek için hazırlanırlar. Derken kapıya bir yetim gelir, yiyecek ister ve önlerindeki bütün yiyeceklerini yetime verirler.
Üçüncü gün bir esir gelip kendilerinden yiyecek ister ve bütün yiyeceklerini esire verirler.
üç gün boyunca sadece su ile iftar ve sahur ederek oruç adaklarını yerine getirirler. Sabah olunca İmam Ali (as) İmam Hasan ve İmam Huseyn (as)’ın ellerinden tutarak Resulullah (sav)’in yanına giderler.
Resulullah (sav) onları açlığın şiddetinden titrer halde görünce “Sizi bu hale düşüren nedir?” der ve kalkıp onlarla birlikte Hz. Fatıma’nın (sa) evine giderler. Hz.Resulullah, kızı Fatıma’yı mihrabında karnı sırtına yapışmış bir halde görür. Resulullah s.a.v üzüntü ve mahzun haldeyken Cebrail gelir ve şöyle der “Tut onu ya Muhammed, Allah sana Ehlibeyt’in hakkında güç verecektir.” ardından Ehlibeyt’in cennetle müjdelendiği İnsan Suresi’ni okur:
“Onlar Allah sevgisiyle yemeği fakire, yetime ve esire verirler ve yedirdikleri kimselere şöyle derler: “Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz zor ve çetin bir kıyamet gününden Rabbimizden korkarız”


İnsan Suresi 8-9-10

HIZIR ORUCU RÜYASI NEDİR NASIL GÖRÜLÜR:


3 gün boyunca normal oruç
tutulur, ancak hiç bir zaman su içilmez. Meşrubatı aşırıya kaçırmadan
içilebilir. Kimseye söylenmemesi durumunda daha iyi olduğu söyleniyor.
günün sonunda su içmeden yatarken niyet edilip yatılırsa rüyada
size biri su verecek. İşte o su veren kişi sizin evleneceğiniz
kişidir.
Gerçekler demine Aşk ile huuu ya dostlar

HIZIR ORUCU DUASI


Oruca başlarken niyet, sonlandırırken ise açma
gülbangı okunur:
“Bismişah… Allah Allah
Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkında,
dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, dilden dileklerimiz, gönülden
muratlarımız için, dara, zora yetişen Hızır için, Hızır orucu tutmaya
niyet ettim.
Gerçeğe Hû! Eyvallah, Allah Allah…”

HIZIR CEMİ GÜLBANGI


Tende ve Canda kendini var eden
Hakkın adıyla
B’ismişah Allah Allah!”
Ateşten, havadan, sudan ve topraktan var oldum.
Doğdum 7 âlem, 3 atadan.
Hu dedim gerçekler aşkına!
Anam yer, babam yağmurdur kal-u beliden beridir.
Ateşten Ateşe, Havadan Havaya,
Sudan suya Topraktan toprağa!
Can cana doğru, nur ile geldim
Durdum divana, uydum meydana.
Can cana. Can didara.
Ya Hızır!
Sen her yerde hazır olansın!..
Her cana nazar olansın!..
Niyet ettik darına durmaya.
Çerağımızı yandırmaya.
Dört kapı, dört çıra hakkı için ola.
Hakk katında şefaat bula.
Hanemiz şenlik ola, rızkımız bereketli ola.
Cümle canlara nasip gide.
Ocağımız, çerağımız sönmeye.
Hanemizden taş, gözlerimizden yaş dökülmeye.
Varlığımız, dirliğimiz daim ola.
Muhabbetimiz eksik olmaya.
Üçlerin, beşlerin, Kırkların hakkı için ola.
On dört masumu pak,
On yedi kemerbest efendilerimizin katarından ayrılmayalım
Akşamlar hayır ola.
Hayırlar fethola.
Münkir münafık berbat ola, zalimler tarumar ola.
Delillerimiz yolumuzu ışıda.
Dil bizden kerem Hünkâr Hacı Bektaş Veli Efendimizden ola.
Gerçeğe Hü!”


KURANDA HIZIR VE MUSA PEYGAMBER AYETDE KISSASI

Kehf Suresi 65 ila 82. ayet mealleri Hz.Musa Peygamber ve Hz.Hızır’ın kıssası

 1. Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, ona katımızdan bir rahmet (vahiy ve peygamberlik) vermiş, yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.
 2. Musa ona: Sana öğretilenden, bana, doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tâbi olayım mı? dedi.
 3. Dedi ki: Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin.
 4. (İç yüzünü) kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin?
 5. Musa: İnşaallah, dedi, sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem.
 6. (O kul Eğer bana tâbi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma! dedi.
 7. Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman o (Hızır) gemiyi deldi. Musa: Halkını boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen (ziyanı) büyük bir iş yaptın! dedi.
 8. (Hızır Ben sana, benimle beraberliğe sabredemezsin, demedim mi? dedi.
 9. Musa: Unuttuğum şeyden dolayı beni muaheze etme; işimde bana güçlük çıkarma, dedi.
 10. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında (Hızır) hemen onu öldürdü. Musa dedi ki: Tertemiz bir canı, bir can karşılığı olmaksızın (kimseyi öldürmediği halde) katlettin ha! Gerçekten sen fena bir şey yaptın!
 11. (Hızır Ben sana, benimle beraber (olacaklara) sabredemezsin, demedim mi? dedi.
 12. Musa: Eğer, dedi, bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan (ileri sürebilecek) mazeretin sonuna ulaştın.
 13. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. (Hızır) hemen onu doğrulttu. Musa: Dileseydin, elbet buna karşı bir ücret alırdın, dedi.
 14. (Hızır) şöyle dedi: “İşte bu, benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana, sabredemediğin şeylerin içyüzünü haber vereceğim.”
 15. “Gemi var ya, o, denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu kılmak istedim. (Çünkü) onların arkasında, her (sağlam) gemiyi gasbetmekte olan bir kral vardı.”
 16. “Erkek çocuğa gelince, onun ana-babası, mümin kimselerdi. Bunun için (çocuğun) onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk.”
 17. (Devam etti” Böylece istedik ki, Rableri onun yerine kendilerine, ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin.”
 18. “Duvara gelince, şehirde iki yetim çocuğun idi; altında da onlara ait bir hazine vardı; babaları ise iyi bir kimse idi. Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte, hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.”
  Mehmet Özgür Ersan Dede Yesari Abdal Çelebi
  1st August 2018, Mehmet Özgür Ersan tarafından yayınlandı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.